KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Procesbeschrijvingen voor de GGD Amsterdam

De GGD is een van de 35 gemeentelijke diensten van de gemeente Amsterdam. In 2009 vatte de gemeente het plan op om deze diensten te concentreren in een aantal secties. Dit zou onder andere synergievoordelen kunnen opleveren bij de afdelingen Informatisering & Automatisering. Om de systemen en werkzaamheden van deze afdelingen op elkaar te stemmen, moesten er verschillende stappen worden genomen. De eerste was de beschrijving van de primaire processen binnen alle diensten. De GGD vroeg het lectoraat om dat project uit te voeren.

De GGD Amsterdam biedt een breed scala aan diensten aan op het terrein van de volksgezondheid. Deze diensten worden uitgevoerd binnen negen clusters, waaronder de clusters Jeugdgezondheidszorg, Infectieziekten en Epidemiologie. In het kader van dit project brachten we de belangrijkste processen binnen elk cluster in beeld. Daarbij gingen we onder andere in op de proceseigenaren, de informatiestromen en de automatiseringssystemen die nu in gebruik zijn. Ook beschreven we de onderlinge relaties tussen de processen en de relaties met processen binnen andere clusters en gemeentelijke diensten.

Samenwerking met GGD-medewerkers
We maakten deze beschrijvingen in nauwe samenwerking met de betrokkenen van de GGD Amsterdam. Daartoe formeerden we binnen elk cluster een werkgroep met het clusterhoofd en verschillende materiedeskundigen. Met deze werkgroep brachten we de belangrijkste processen binnen het cluster in kaart. Dat deden we met behulp van de ‘brownpapermethode’, een participerende werkwijze waar we al eerder goede ervaringen mee hadden opgedaan. De processen die op de brownpaper werden uitgetekend, werkten we vervolgens uit in een beschrijving. Deze valideerden we met de werkgroeptrekkers en legden we vast in een eindrapportage.

Opdrachtgever
GGD Amsterdam

Samenwerking en looptijd
We voerden dit project uit in samenwerking met adviesbureau Innoforte. Het project had een looptijd van januari tot april 2010.

Projectleider
Ben Fruytier

Projectmedewerkers

  • Anneke Offereins (Hogeschool Utrecht en PriceWaterhouseCoopers)
  • Janneke de Gooyert (Adviesbureau Innoforte)

 

Meer informatie