KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Margôt Stolker

Margot StolkerIk ben Margôt Stolker. Sinds 2011 ben ik werkzaam als junior onderzoeker bij het lectoraat Organisatieconfiguraties & Arbeidsrelaties. Daarnaast ben ik docent aan de opleiding Human Resource Management. Mijn ervaring als onderzoeker neem ik daarin mee.

Opleiding en onderzoek
Vanuit mijn opleiding Personeel & Arbeid raakte ik betrokken bij het lectoraat: mijn afstudeeropdracht deed ik binnen het Experiment Sociale Innovatie in de Ouderenzorg. Na mijn opleiding ben ik parttime blijven werken voor dit project. Hiernaast studeerde ik verder aan de faculteit Bestuur- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. In 2012 voltooide ik daar de master Strategisch HRM.

Sociale innovatie in de ouderenzorg
Tot de zomer van 2013 heb ik me bezig gehouden met het Experiment Sociale Innovatie in de Ouderenzorg. Binnen dit project heb ik verschillende rollen vervuld. Zo heb ik bij de deelnemende organisaties een nulmeting gehouden, waarvoor ik zo’n veertig interviews heb afgenomen en een kwantitatieve analyse heb gedaan. Daarnaast heb ik afstudeerders begeleid bij de nameting van het experiment.

Mobiliteit in het hoger onderwijs
Sinds 2013 werk ik samen met Rob Gründemann en Marian Thunissen aan het project Intersectorale mobiliteit in het hoger onderwijs. In dit project onderzoeken we wat universiteiten en hogescholen kunnen doen om de mobiliteit van medewerkers tussen de twee sectoren te vergroten. Hiertoe neem ik onder andere interviews af met beleidsmakers en medewerkers van verschillende instellingen. Het leuke hieraan vind ik, dat ik deze mensen met dit onderzoek wellicht verder kan helpen met hun samenwerkingsinitiatieven. We voeren dit project uit met de Radboud Universiteit Nijmegen, in opdracht van Zestor en SoFoKles, de sectorfondsen van universiteiten en hogescholen. In het voorjaar van 2014 presenteren we de resultaten.
 

Meer informatie

Maak ook kennis met de andere medewerkers van het lectoraat.