KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

CARPE

Sinds de oprichting in 2011 is het lectoraat OCA actief in het Europese netwerk CARPE. CARPE staat voor Consortium on Applied Research and Professional Education. Het is een samenwerkingsverband van vijf Europese instellingen voor toegepast onderzoek en beroepsgericht onderwijs.

CARPE heeft tot doel om samen te werken aan Europese onderzoeksprojecten, grensoverschrijdende studieprogramma’s en uitwisseling van studenten en docenten. Regelmatig organiseren we conferenties en workshops. Het CARPE-netwerk bestaat uit de volgende instellingen:

  • Hogeschool Utrecht
  • Hamburg University of Applied Sciences
  • Universitat Politècnica de València
  • Turku University of Applied Sciences
  • Manchester Metropolitan University

Werkgroep Sociale Innovatie
Ons lectoraat is nauw betrokken bij de CARPE-werkgroep Sociale Innovatie. Binnen deze groep willen we gezamenlijk Europese onderzoeken uitvoeren, die altijd geworteld zullen zijn in de praktijk. Momenteel zijn we bezig met een subsidieaanvraag op het thema ‘Innovative social investment approaches for the modernisation of social policies and services’. Dit thema valt binnen het programma ‘Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies’ (HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2014-2015). Het project dat we voor ogen hebben, richt zich op economisch succesvolle sociale innovaties die achterstandsgroepen helpen volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

Meer informatie
Meer informatie over CARPE is te vinden op de website www.carpenetwork.org.
 

Meer informatie