KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

HRM-praktijkonderzoekcongres 2012

Elke twee jaar vindt in Nederland het HRM-praktijkonderzoekcongres plaats, een initiatief van het Landelijk Netwerk HRM-lectoren. In 2012 was de organisatie in handen van ons lectoraat. Op 1 en 2 november begroetten we zo’n 150 deelnemers op de Uithof in Utrecht. Zij lieten zich inspireren door het thema ‘HRM onder nieuwe arbeidsverhoudingen’.

Het congres begon op 1 november met een studiemiddag voor onderzoekers. Zij presenteerden hun onderzoeken, wisselden kennis en ervaringen uit en verbreden hun netwerk. Ook waren er presentaties van de drie hoofdredacteuren van de meest toonaangevende vakbladen op het gebied van HRM. Zij vertelden over de eisen aan een goed artikel en de aanpak om dat artikel gepubliceerd te krijgen.

Kantelende arbeidsverhoudingen
2 november was de hoofddag van het congres. Die begon met een lezing van organisatieadviseur Evert Smit, die sprak over de ontwikkeling van de vakbeweging en de kantelende arbeidsverhoudingen. Vervolgens waren er workshops over onder andere talentmanagement, arbeidsmarktontwikkelingen en sociale innovatie, de veranderende rol van HRM en vitaliteit van werknemers.

Food for thought
Bijzonder was de lunch, waarin de deelnemers onder het motto ‘food for thought’ met elkaar in gesprek gingen over hun lopende onderzoeken. Ze vroegen elkaar om mee te denken over de aanpak, de voortgang en de vragen waar ze tijdens het onderzoek tegenaan liepen. Dat leidde tot geanimeerde gesprekken, waarin ieder open zijn kennis en ervaringen deelde.

Praktijkonderzoek blijft nodig
De dag werd afgesloten met een slotdebat met Charles Verhoef, Pamela Bouwmeester en Herman Wijffels. Zij debatteerden met elkaar en de zaal over de te verwachten ontwikkeling van de HR-positie. Een van de conclusies was dat praktijkonderzoek naar bijvoorbeeld sociale innovatie op de werkvloer hard nodig blijft.

Impressie door lector Paul Kop
Paul Kop, lector Talentmanagement aan de Hogeschool Leiden schreef een mooie impressie van het congres. De Hogeschool Leiden is de gastheer van het HRM-praktijkonderzoekcongres 2014.

Uitvoering
Alle medewerkers van het lectoraat werkten mee aan het congres. Samen verzorgden we zes presentaties. Ben Fruytier trad op als congresvoorzitter en Marian Thunnissen was secretaris en penningmeester van de organisatiecommissie.

Meer informatie