KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Anneke Offereins

Onderzoeker lectoraat OCA

Mijn naam is Anneke Offereins. Sinds 2009 werk ik als onderzoeker bij het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties. Hier doe ik onderzoek naar organisatie- en verandervraagstukken in de gezondheidszorg, met een bijzondere focus op de chronische zorg. Daarnaast ben ik gastdocent bij de opleiding Human Resource Management van de Hogeschool Utrecht.

Innovatie als rode draad
Ik studeerde bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens en na die studie heb ik onderzoek gedaan naar de organisatie van R&D-teams in kennisintensieve organisaties. Ik was geïnteresseerd in de vraag op welke wijze de organisatie-inrichting kan bijdragen aan het creëren van een klimaat waarin professionals kunnen innoveren. Sindsdien is innovatie de rode draad in mijn werk.

Advisering aan zorgaanbieders
Mijn kennismaking met de zorg was in 2006, toen ik als organisatieadviseur ging werken bij de adviesgroep Gezondheidszorg van PwC. Hier hield ik mij bezig met organisatieverbetering en -verandering en heb ik veel zorgaanbieders ondersteund bij vraagstukken op het gebied van strategie en organisatieontwikkeling. Ook hield ik mij bezig met onderzoek naar de gevolgen van de vergrijzing voor de zorgsector en adviseerde ik zorgaanbieders hoe zij hier optimaal op konden inspelen. Mijn uitgangspunt daarbij was: de vergrijzing van morgen vraagt om innovatie vandaag.

Sociale innovatie in de zorg
Wat vooral belangrijk is bij de toenemende vergrijzing, is dat de vraag naar en het aanbod van zorg niet uit balans raken. Ook is het van belang dat kwalitatief goede zorg toegankelijk blijft voor iedereen. Om daar een bijdrage aan te leveren heb ik mij in de afgelopen jaren toegelegd op onderzoek naar sociale innovatie in de zorg. Vragen waar ik me daarbij op richt, zijn bijvoorbeeld: hoe kan er optimaal gebruikgemaakt worden van de kennis en kunde van zorgprofessionals? Hoe geef je zorgprofessionals de ruimte om hun werk zelf te regelen en wat vraagt dit van de organisatie-inrichting? Hoe creëer je een duurzame organisatie waarin de cliënt écht centraal staat? En hoe zorg je ervoor dat er in die organisatie ook ruimte is voor persoonlijke en professionele groei?

Innovatieproject bij BrabantZorg
Deze vragen kwamen samen in het experiment Sociale Innovatie in de ouderenzorg, dat het lectoraat van 2010 tot 2013 uitvoerde bij zorgorganisatie BrabantZorg. Ik was hiervan de projectleider. In dit experiment ontwierpen zorgprofessionals een nieuw zorgorganisatiemodel, dat zij vervolgens zelf doorontwikkelden en implementeerden. Het bijzondere was dat de innovatie vanaf de werkvloer – en niet van bovenaf - tot stand kwam. Het project heeft geresulteerd in een handreiking die alle ouderenzorgorganisaties kunnen gebruiken bij hun vernieuwingsprocessen. Daarnaast dragen we de kennis uit het project over in het onderwijs, in masterclasses voor zorgorganisaties en in kenniscafés.

Promotieonderzoek
Inmiddels werk ik nog een dag per week bij BrabantZorg om de organisatie verder te begeleiden bij hun innovatie. Daarnaast werk ik aan een promotieonderzoek naar organisatievernieuwing door uitvoerende professionals in de zorg. Hierin bouw ik verder op de kennis en ervaring uit het project bij BrabantZorg. Ik verrijk deze kennis met literatuurstudies en empirisch onderzoek bij andere zorgorganisaties. Omstreeks 2016 hoop ik dit onderzoek af te ronden.

Publicaties en presentaties
Bekijk mijn publicatielijst.

Meer medewerkers

Maak ook kennis met de andere medewerkers van het lectoraat.