KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Onderzoekslijn Professionalisering

Het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties wil een bijdrage leveren aan de oplossing van organisatievraagstukken. Dat doen we door ons te richten op de professionalisering van hrm-professionals. Het zijn immers deze professionals die er met hun beleid voor kunnen zorgen dat medewerkers zich kunnen ontplooien, dat arbeidsprocessen efficiënt verlopen en dat de organisatie op een effectieve manier is ingericht. Met onze activiteiten in de lijn Professionalisering willen we hen daarbij ondersteunen.

In deze onderzoekslijn richten we ons op hrm-docenten, -studenten en -professionals. We vinden het belangrijk dat zij een eigen visie ontwikkelen op de aard en het belang van hun beroep en op hun (toekomstige) beroepsmatige taken en verantwoordelijkheden. Om die visie te ontwikkelen willen wij hen voorzien van kennis en inzichten die binnen de wetenschap en de praktijk zijn ontwikkeld. Het doel hiervan is dat zij hun beroep op een adequate manier kunnen uitoefenen en hier voortdurend samen met hun collega’s op kunnen reflecteren.

Overdracht van kennis en onderzoeksresultaten
Om dit doel te bereiken zorgen we ervoor dat de kennis die we ontwikkelen in alle onderzoeken van het lectoraat, ten goede komt aan het werkveld. Dit betekent dat we deze kennis op allerlei manieren overdragen aan docenten, studenten en professionals. Dat doen we bijvoorbeeld in de vorm van rapporten, gastcolleges, lezingen, workshops en publicaties. Ook geven onderzoekers van het lectoraat onderwijs binnen de opleiding Human Resource Management aan de Hogeschool Utrecht.

Projecten gericht op professionalisering
Daarnaast doen we in deze onderzoekslijn enkele projecten die specifiek gericht zijn op professionalisering. U vindt ze op de pagina Onderzoeksprojecten.

Meer informatie