KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Onderzoekslijn Productiviteit

De afgelopen decennia is de economie in Nederland gestaag gegroeid. Aan deze groei is sinds de financiële crisis van 2008 een eind gekomen. Een van de mogelijkheden om uit deze crisis te komen, is groei van de productiviteit. Die groei is niet alleen goed voor de export, maar op de wat langere termijn ook voor de binnenlandse economie. Daarom richten we ons in deze onderzoekslijn op het verhogen van de productiviteit.

Hebben we het over productiviteitsverhoging, dan hebben we het over efficiëntie en effectiviteit. Het gaat om méér produceren in dezelfde tijd en met hetzelfde aantal mensen. Maar het gaat ook om hogere prestaties leveren en betere resultaten behalen. Kijken we naar non-profitorganisaties zoals de gezondheidszorg, dan is productiviteitsverhoging van enorm belang om de kosten van de overheid te verlagen. Kijken we naar commerciële bedrijven, dan is deze verhoging een voorwaarde voor groei. Die groei is niet alleen goed voor de bedrijven zelf, maar ook voor de economie en de welvaart in onze samenleving.

Sociale innovatie als middel
Om de productiviteit te verhogen is sociale innovatie essentieel. Sociale innovatie richt zich in de eerste plaats op de vernieuwing van de organisatie en het arbeidsproces: Hoe richt je dat proces efficiënt in? Welke organisatievorm kies je? Waar plaats je welke medewerker? En welke leiderschapstijl is het meest effectief? Daarnaast richt sociale innovatie zich op de talentontplooiing van medewerkers: Hoe komen zij het best tot hun recht? Hoe kunnen zij zich verder ontwikkelen? Hoe kunnen zij hun kennis vergroten? En hoe zorg je dat die kennis ook leidt tot een hogere productie? Dit vraagt om een gericht hrm-beleid en om goed geëquipeerde hrm-professionals.

Projecten in het hoger onderwijs en de zorg
In deze onderzoekslijn richten we ons onder andere op universiteiten, hogescholen en de gezondheids- en ouderenzorg. We kijken hoe sociale innovatie hier een rol kan spelen en wat dat betekent voor het hrm-beleid. Daartoe voeren we een aantal onderzoeksprojecten uit. Deze  vindt u op de pagina Onderzoeksprojecten.
.

Meer informatie