KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Sociale Innovatie bij Instituut voor Gebouwde Omgeving

Werken in teamverband is een belangrijk hrm-thema op de Hogeschool Utrecht. De hogeschool stimuleert daarom onderzoek hiernaar. Het lectoraat OCA is nauw betrokken bij dit onderzoek. Zo werkten we mee aan een project bij het Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) van de Faculteit Natuur en Techniek. Doel van dit project was de vorming van zelfsturende docententeams. Het lectoraat onderzocht de effecten daarvan.

Het Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) van de Faculteit Natuur en Techniek besloot in 2010 een intensieve reorganisatie van de opleiding door te voeren. Het functioneren van de organisatie kon op diverse punten verbeterd worden, zo bleek uit onderzoek. Het IGO ging aan de slag met de vorming van zelfsturende docententeams, die elk een afgerond deel van het onderwijsproces verzorgen. Zaken die het teamniveau overstijgen, zouden worden opgepakt door zogeheten organisatieteams.

Kwaliteit en werkplezier vergroten
Binnen gegeven kaders ontwierpen de docenten zelf de teams naar inhoud en vorm. Het doel ervan was de interactie tussen docenten binnen het team en met de buitenwereld te vergroten. Dat zou ten goede moeten komen van de kwaliteit van het onderwijs en het werkplezier, want dat was uiteindelijk waar het in dit project om ging.

Implementatie en monitoring
In augustus 2010 werd gestart met het uittesten van het implementatieplan. Daarna volgde de ontwikkeling en uitvoering. De monitoring door het lectoraat omvatte drie stappen: het opzetten van de monitor, het afnemen van de monitor bij teams en teamleiders, en het analyseren van de resultaten. De uitvoering van deze monitor was in handen van Ben van Schijndel en Maaike Keesen. Het project stond onder verantwoordelijkheid van Dan Greve.
 

meer informatie