KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Marian Thunnissen

Ik ben Marian Thunnissen. Ik ben sinds 2008 senior onderzoeker bij het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties. Daarnaast ben ik docent bij de opleiding Human Resource Management van de Hogeschool Utrecht.

Opleiding en ervaring
Ik studeerde Sociale en Organisatie Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Daarna heb ik zes jaar als onderzoeker gewerkt bij de Vakcentrale CNV en IVA Tilburg. Daar heb ik ervaring opgedaan met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Vervolgens heb ik zeven jaar gewerkt als organisatieadviseur bij Syntens.

Onderzoek binnen het hoger onderwijs
Binnen het lectoraat heb ik meegewerkt – en werk ik nog steeds mee - aan diverse onderzoeken binnen het hoger onderwijs en het MKB. Concreet gaat het om de volgende projecten:

Promotieonderzoek naar talentmanagement op universiteiten
In 2011 ben ik begonnen met mijn promotieonderzoek, dat zich richt op talentmanagement binnen Nederlandse universiteiten. Daarin onderzoek ik wat talentmanagement precies is, welk beleid universiteiten op dat gebied voeren en welke factoren de effectiviteit van dat beleid beïnvloeden. Het onderzoek bestaat zowel uit literatuurstudie als empirisch onderzoek binnen vijf universiteiten. In 2014 rond ik het af met een proefschrift.

Onderwijs en andere werkzaamheden
Naast mijn onderzoekswerk geef ik colleges over methoden en technieken van onderzoek aan tweedejaars studenten HRM. Daarnaast ondersteun ik groepjes studenten bij het uitvoeren van een werkbelevingsonderzoek. Verder begeleid ik een aantal studenten die voor hun studie een (afstudeer)onderzoek bij ons doen. En tot slot ben ik lid (geweest) van:

  • de organisatiecommissie van het HRM-praktijkonderzoekcongres 2010 en 2012;
  • de beoordelingscommissie Siriusstudenten opleiding HRM, Hogeschool Utrecht;
  • het Rathenau onderzoekersplatform ‘Loopbanen wetenschappelijk medewerkers’.

Publicaties en presentaties
Ik houd er niet alleen van om kennis op te doen, maar ook om deze naar buiten te brengen in artikelen en presentaties. U vindt ze in mijn publicatielijst.

 

Meer medewerkers

Maak ook kennis met de andere medewerkers van het lectoraat.