KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Joep Binkhorst

Onderzoeker lectoraat OCA

Ik ben Joep Binkhorst. Sinds 2012 werk ik als onderzoeker voor de lectoraten Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties (OCA) en Participatie, Zorg en Ondersteuning (PZO). Ik ben onder meer betrokken bij onderzoek naar innovaties in wijkgericht werken, lokaal sociaal ondernemerschap, professionele ruimte en zelfsturing in teams.

Onderzoek naar zorg en veiligheid in het onderwijs
Ik ben in 2009 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar ik de masteropleiding Cultuur, Organisatie en Management volgde. Daarvoor studeerde ik Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen aan de Wageningen Universiteit. Na mijn studie werkte ik enkele jaren voor het Nederlands Jeugdinstituut, waar ik onder andere onderzoek deed naar leerlingenzorg in het mbo en sociale veiligheid in het onderwijs.

Projecten binnen het lectoraat OCA
Binnen het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties werk ik mee aan de volgende onderzoeksprojecten:

Ook heb ik meegewerkt aan de volgende projecten, die inmiddels zijn afgerond:

Projecten binnen het lectoraat PZO
Daarnaast werk ik mee aan de volgende projecten van het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning:

  • Innovaties in wijkgericht werken: een onderzoek in het kader van de WMO-werkplaats Utrecht, gericht op de organisatie van nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken;
  • Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) voor Kwintes Jeugd: een onderzoek naar de uitwerking van de SRH-methodiek voor de doelgroep jeugd.

Publicaties

 

Meer medewerkers

Maak ook kennis met de andere medewerkers van het lectoraat.