KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Beeld van de samenleving over ouderenzorg

Door de toenemende vergrijzing staat de ouderenzorg in Nederland steeds meer in de belangstelling. Dan gaat het bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorg, de kosten en het personeel. Wat is het algemene beeld dat er in de samenleving leeft over de ouderenzorg? En wat valt er van dat beeld te leren? Dat was het thema van het onderzoek dat het lectoraat in 2012 uitvoerde in opdracht van ActiZ, de brancheorganisatie van de ouderenzorg.

Het bijzondere aan dit onderzoek was, dat het zelfstandig is uitgevoerd door vijf studenten van de opleiding Personeel & Arbeid van de Hogeschool Utrecht. Dat deden zij onder supervisie van Ben Fruytier en Marian Thunnissen. Na een literatuurstudie hielden de studenten in totaal 217 korte interviews met willekeurige mensen in de trein, op straat en in openbare gebouwen. Daaronder waren ongeveer evenveel mannen als vrouwen en ook de verschillende leeftijdsgroepen waren evenredig vertegenwoordigd. Als locatie werd gekozen voor de relatief ‘grijze’ stad Arnhem en de relatief jonge stad Utrecht.

Positief beeld
Uit het onderzoek blijkt dat bijna 60% van de respondenten een positief tot zeer positief beeld heeft van de ouderenzorg, tegenover bijna 40% met een negatief tot zeer negatief beeld. Veel respondenten verwachten dat de kwaliteit van zorg in de toekomst zal verslechteren. Overigens was twee derde van de respondenten niet of nauwelijks op de hoogte van de komende bezuinigingen in de zorg.

Werkdruk personeel
Een meerderheid van de respondenten vindt dat het personeel te weinig tijd en aandacht heeft voor de cliënten. Dat heeft volgens hen te maken met de hoge werkdruk, die naar verwachting verder zal toenemen in de toekomst. Om de werkdruk te verlichten zouden instellingen meer personeel zonder mbo-diploma kunnen aannemen. Meer dan de helft van de respondenten vindt dat geen probleem.

Mantelzorg fiscaal beloond
De meeste respondenten zijn niet bereid om zelf in de zorg te gaan werken. Wel willen zij mantelzorg verlenen aan hun ouders of naasten. De meerderheid vindt dat dit fiscaal beloond moet worden. Opvallend is verder, dat een groot deel van de respondenten vindt dat mensen met een ongezonde leefstijl meer zorgpremie zouden moeten betalen. Ook vindt een aanzienlijk aantal dat de zorg gedeeltelijk geprivatiseerd zou kunnen worden.

Onderzoeksrapport
De resultaten van het onderzoek staan beschreven in het rapport ‘Het beeld van de samenleving over ouderenzorg’.

Onderzoekers

  • Barry van Ede
  • Jorrit Harder
  • Adriaan de Heer
  • Paulien Jansen
  • Michael Schuur

Begeleiding

 

Meer informatie