KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Op 28 juli 2014 is Ben Fruytier overleden. Hij was een gedreven wetenschapper die op het terrein van HRM-beleid en organisatiewetenschappen steeds met nieuwe inzichten kwam. Hij wist daarbij de wetenschap en de praktijk op adequate wijze met elkaar te verbinden. Daarmee heeft hij een grote impact gehad op de HRM praktijk in Nederland. Met het overlijden van Ben verliest de hogeschool een zeer gewaardeerde collega en onderzoeker. Zijn naaste collega's herinneren zich hem als erudiet, gepassioneerd en scherpzinnig. Een verbinder met een uniek gevoel voor humor.

De activiteiten van het lectoraat worden door de medewerkers voortgezet. Voor informatie kunt u terecht bij het secretariaat van het kenniscentrum Sociale Innovatie ter attentie van Helga Veldhuizen: helga.veldhuizen@hu.nl

ORGANISATIEVERANDERING EN HRM-BELEID

Hoe leer je organisaties leren? Hoe ontwikkel je een goed hrm-beleid? En hoe verhoog je daarmee de arbeidsproductiviteit en -participatie? Dat zijn enkele vragen waar ik me in mijn onderzoek mee bezighoud. Dat doe ik als lector bij de Hogeschool Utrecht en als universitair hoofddocent bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Lees er meer over in mijn profiel.

Eindrapport werkdrukonderzoek rechtspraak

Het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties presenteerde op 31 januari 2014 het rapport 'Werkdruk bewezen'. Dit is het eindresultaat van het onderzoek dat wij in 2013 uitvoerden in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Onderzocht is hoe het gesteld is met de werkdruk binnen de rechterlijke macht en welke factoren daarbij een rol spelen.
Lees meer over dit project.
 

Ondernemend werknemerschap in de ouderenzorg

Hoe combineer je de zekerheid van een dienstverband met de autonomie van het ondernemerschap? En hoe doe je dat zo, dat zowel de organisatie als de medewerkers daar baat bij hebben? Die vragen staan centraal in het onderzoek ‘Ondernemend werknemerschap’, dat we momenteel uitvoeren bij drie organisaties in de ouderenzorg. Dat doen we samen met de Universiteit van Tilburg. Lees meer over dit project.
 

Mobiliteit tussen hbo en universiteit

Hbo-docenten die overstappen naar het wetenschappelijk onderwijs. Universitair docenten die gaan lesgeven aan het hbo. Het klinkt logisch, maar gebeurt opvallend weinig. Terwijl er zowel binnen universiteiten als hogescholen behoefte is aan meer uitwisseling van personeel. Wat kunnen zij doen om die mobiliteit te stimuleren? Dat is het thema van het onderzoek dat het lectoraat OCA en de Radboud Universiteit Nijmegen in 2013 zijn gestart. 
Lees meer over dit project.
 

Handreiking sociale innovatie in de ouderenzorg

In 2013 publiceerde het lectoraat samen met ActiZ de ‘Handreiking sociale innovatie in de ouderenzorg’. Deze handreiking is bestemd voor ouderenzorgorganisaties die aan de slag willen met sociale innovatie en daarbij de ruimte willen geven aan het initiatief van medewerkers. De handreiking komt voort uit het Experiment Sociale innovatie in de ouderenzorg, dat wij van 2010 tot 2013 hebben uitgevoerd met drie verpleeghuizen van BrabantZorg. 
Lees meer over het experiment en de handreiking.
 

het verlagen van de werkdruk is onze opgave voor de toekomst

Lectoraat

Het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties richt zich op arbeids-participatie, arbeidsproductiviteit en talentontplooiing. Samen met mijn collega-lector Rob Gründemann zet ik mij in voor de integratie tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Lees meer over het lectoraat.
 

Contact

Correspondentieadres:

Secretariaat Kenniscentrum Sociale Innovatie, t.a.v. Helga Veldhuizen: helga.veldhuizen@hu.nl