KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Contactgegevens

Ben Fruytier
Hogeschool Utrecht
Faculteit Maatschappij & Recht
Kenniscentrum Sociale Innovatie
Lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Correspondentieadres:
Secretariaat Kenniscentrum Sociale Innovatie
t.a.v. Helga Veldhuizen: helga.veldhuizen@hu.nl
Daltonlaan 300, 3584 BK  Utrecht
Postbus 85397, 3508 AJ  Utrecht
Telefoon: 088 - 481 9222

www.benfruytier.nl
www.socialeinnovatie.hu.nl