KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Inaugurele rede

Op vrijdag 12 december 2008 gaf ik samen met mijn collega-lector Rob Gründemann mijn openbare les met de titel: 'Een ieder heeft de plicht tot slimme arbeid.' In deze openbare les zijn wij officieel geïnstalleerd als lector Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties.

Het is nu misschien nog moeilijk voorstelbaar, maar over een aantal jaren krijgen werkgevers, werknemers en overheid te maken met een krapte op de arbeidsmarkt. Om dit probleem het hoofd te bieden, zijn twee maatregelen noodzakelijk: een toename van de arbeidsparticipatie en een verhoging van de arbeidsproductiviteit. In plaats van een recht op arbeid - opgenomen in de universele rechten van de mens – ontstaat daarmee een plicht tot slimme arbeid.

Maar is de roep om meer participatie oprecht? Is de plicht tot betaalde arbeid acceptabel? En is die hogere participatie wel slim als ook de arbeidsproductiviteit moet worden verhoogd? Dit zijn vragen die wij aan de orde stelden in onze inaugurele redes.

Inaugurele redes
‘Productiviteit en participatie. Samenspraak of tegenspraak?: dat was de titel van mijn inaugurele rede, waarmee de openbare les van start ging.

Vervolgens hield Rob Gründemann zijn rede, met de titel: Arbeidsparticipatie in Nederland: de personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR’.

Deze redes vormden de inleiding tot onze installaties als lector door Huib de Jong, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht.

Meer informatie