KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Samenwerkingspartners

Samenwerking is essentieel in mijn werk als lector. Daarom maak ik deel uit van de volgende netwerken:

Lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties
Ten eerste werk ik nauw samen met Rob Gründemann, mijn collega-lector binnen het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties. Om ons heen staat een kenniskring van docenten en onderzoeksmedewerkers. Met hen voeren wij de projecten uit.

Kenniscentrum Sociale Innovatie
Mijn lectoraat is onderdeel van het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Faculteit Maatschappij & Recht van de Hogeschool Utrecht. Binnen het KSI werken twaalf lectoren. Ook met hen werk ik veel samen.

Hoger onderwijs
Binnen het hoger onderwijs werkt mijn lectoraat samen met:

 • Radboud Universiteit Nijmegen, faculteit Managementwetenschappen
 • Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht
 • Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • Universidad da Coruña
 • Netwerk van HRM-lectoren
 • Beroepenveldcommissie HU-opleiding Management in de Zorg
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Hogeschool Windesheim
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Antwerp Management School
 • SoFoKles, Sociaal Fonds voor de Kennissector
 • Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van hogescholen
 • Stuurgroep Landelijke Stimuleringsregeling (H)erkend MultiTalent Zestor/BZK

Kennisinstituten en kennisplatforms
Ook werken we samen met de volgende kenniscentra: 

 • Kennisplatform Sociale Innovatie in het MKB
 • Ulbo De Sitter Instituut
 • TNO
 • Rathenau onderzoekersplatform ‘Loopbanen wetenschappelijk medewerkers’
 • Nationale Denktank 'Maak werk van de toekomst'
 • Stichting Onderzoek Medezeggenschap
 • ZonMW
 • Expertcomité voor het project Vitaal Leraarschap
 • Work Research Centre

Gezondheids- en ouderenzorg
Binnen de zorg hebben we de volgende partners:

 • Zorgcoöperatie Brainport Zorg en Technologie
 • ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers
 • BrabantZorg
 • CBO

Internationaal
Internationaal gezien maken we deel uit van de volgende netwerken:

Andere samenwerkingspartners
En tot slot werken we samen met:

 • Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA)
 • Stichting Multinationale Ondernemingsradenoverleg
 • Agentschap NL, Programmacommissie Health, demographic change and well being (Horizon 2020)
 • Ministeries van SZW, OCW en VWS
 • Economic Board Utrecht
 • MKB regio Utrecht
 • Nationaal Inzetbaarheidsplan
 • PwC
 • SD Worx
 • LPM Advies
 • NEN
 • CAOP
 • Prevent

Meer informatie