KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Bijdragen aan boeken

Hieronder vindt u de bijdragen die ik heb geschreven voor diverse (wetenschappelijke) boeken.

2011 - 2013

Gründemann R. & B. Fruytier. ‘Participatie van Laagopgeleiden in Nederland’. In: Eijken J van, Ewijk, H van, Staatsen H (red). Samenleven is geen privézaak. Sociaal werk en actief burgerschap. Den Haag: Boom/Lemma, 2012, p. 123-134.

Noten, H. & B. Fruytier (2011), Naar een nieuw evenwicht tussen vrijheid en gelijkheid. In: J. Kuijs, M. van Dam, P. Castenmiller & J. Bolte (red.): Sociaaldemocratie op zoek naar nieuwe verbanden, Culemborg, pp 31-45.

2001 - 2010

Dankbaar, B., B. Fruytier & K. ten Have (2008) 'Drie generaties sociale innovatie'. In: Nicolette van Gestel e.a. (red.) Arbeidsbestel en werknemersparticipatie. Liber Amicorum voor Fred Huijgen. Den Haag: LEMMA. pp 125-135

Fruytier, B. & R. Schouten (2008) 'Verleden, heden en toekomst van kwaliteit van de arbeid in Nederland.' In: Nicolette van Gestel e.a. (red.) Arbeidsbestel en werknemersparticipatie. Liber Amicorum voor Fred Huijgen. Den Haag: LEMMA. pp 69-77

Fruytier, B. & M. Peeters (2001), 'Aanpak van de Kwaliteit van de Arbeid: beheersing van de werkdruk en ontwikkeling van het leervermogen'. In: F. Kluijtmans (red.) Leerboek Personeelsmanagement. Groningen: Wolters Noordhof.

1991 - 2000

Oeij, P, B. Fruytier & I. van den Broek (1998), 'Research into the quality of work'. In: Evers, G., B. Van Hees & J. Schippers (ed.) Work, Organisation and Labour in Dutch Society. A State of the Art of the research. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Fruytier, B. & E. van Sluijs (1996) 'Geen kennis zonder kennisdragers. HRM in universiteiten, onderzoekinstellingen en R&D-laboratoria'. In: J. von Grumbkow, P. Jansen (red.) Management Development. Ontwikkelingen en trends. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen. pp 69-82

Fruytier, B. (1996), 'Uitwisseling van wetenschappers tussen private en (semi-)publieke onderzoekorganisaties'. In: F. J. M. Zwetsloot (red.) De markt voor Wetenschappelijk Onderzoek. Over commerciële overdracht van wetenschappelijk onderzoek en onderzoekers. Utrecht: LEMMA. pp. 179-189.

Christis, J., H. Doorewaard, B. Fruytier & W. Martens (1995), ‘TOA revisited’. In: J. van Dijck, E. Henderickx & J. van Hoof (red.) Baas over eigen Baan. Houten: Educatieve Partners.

Christis, J & B. Fruytier (1995), ‘De Sociotechniek tussen sociologische theorie en ontwerppraktijk’. In: F. van Eijnatten: Ulbo de Sitter. Als het maar stroomt. Assen: Van Gorcum.

Fruytier, B. (1994), ‘De ontwikkeling van HRM in (semi)overheidsonderzoekinstituten.’ In: W. Vander Meeren & L. Van Langenhove (red.) Management van Wetenschap. Utrecht: LEMMA.

Timmerhuis, V. & B. Fruytier (1994), ‘Arbeidsrelaties en mobiliteit in professionele organisaties.’ In: J. Dekkers & W. de Lange Mobiliteits- en loopbaanbeleid. Personeel in beweging. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen/NVP.

Christis, J. & B. Fruytier (1993), ‘Stress and Wellbeing: an environmental approach’. In: Shea, B.M. (ed), Work and Mental Health: a presentation ans assessment of recent evidence. Rome: Centro studi per lÉvoluzione Umana and International Sociological Association.

Fruytier, B. (1993), ‘Human Resource Management in anthropocentric organizati-ons.’ In: E. Jacobs (ed.) Sources of talent, Human Resources Management in Governmental and Industrial Research.’ Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Fruytier, B., H. Noten & D. Reitsma (1991), ‘De overheid en integrale produktievernieuwing. Over het ontbreken van een coherent industriebeleid van de overheid.’ In: POST-groep Onderweg naar nieuwe fabrieken en kantoren. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.

Alders, B., B. Fruytier & R. Peters (1991), ‘Sociotechniek en de drempel van de technologie. De mogelijkheden en onmogelijkheden van CAD- en PPS-systemen.’ In: POST-groep Onderweg naar nieuwe fabrieken en kantoren. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.

Fruytier, B. & P. van Amelsvoort (1991), ‘De invoering van het sociotechnisch concept gaat niet vanzelf. Bedrijfsinterne belemmeringen bij het invoeren van sociotechnische verworvenheden’. In: POST-groep Onderweg naar nieuwe fabrieken en kantoren. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.

1981 - 1990

Fruytier, B. & K. ten Have (1990), ‘New technology and the quality of work: the organisational factor’ In: C. M. Haslegrave, J.R. Wilson, E.N. Corlett & I. Manenica. Work design in practice. London: Taylor en Francis.

Have, K. ten & B. Fruytier (1987), ‘Flexibele bewerkingsmachines en kwalificaties: de invloed van de arbeidsorganisatie.’ In: Ontwikkelingen rond technische automatisering. CAPE-Nederland 1987. Alphen aan de Rijn: Samson.

Fruytier, B. (1986), ‘Psychische belasting en persoonlijkheidskenmerken’. Een reaktie op: J. Christis & R. Fortuyn “Arbeid en psychische belasting”. In: K. Geelen (red.), Belast door weerloosheid. Tilburg: IVA.

Fruytier, B., P. Haane, R. Muffels & J. Rieken (1983), ‘Een geïntegreerd arbeids(markt)beleid: bittere noodzaak.’in: J. Rieken & J. Baayens (red.), Overheid, wat nu? Deventer: Van Loghum Slaterus.

Fruytier, B. & A.Vissers (1982), ‘Arbeid en Arbeidsonderzoek in de Jaren ‘80’. in: J. Segers e.a. (red.), Stagnatie en Herbezinning. Sociaalwetenschappelijk Onderzoek en Beleid in de jaren ‘80. Tilburg: IVA.

Christis, J., H. Doorewaard, H. Dols, B. Fruytier & W. Martens (1981), ‘Arbeidssituatie en kwalifikatie.’ in: H. Kleijer e.a. (red) Onderwijs, Kwalificatie en Arbeidsmarkt. Nijmegen: S.U.N..

 

Meer publicaties