KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Boeken

Hieronder vindt u de boeken die ik tijdens mijn loopbaan heb gepubliceerd.

2011 - 2013

Thunnissen, M. en Beetstra, G. (2011), Wat doe jij? 13 inspirerende loopbaanpaden van OBP'ers. Technische Universiteit Eindhoven, SoFoKles, Eindhoven.

2001 - 2010

Fruytier, B. (2008), Arbeidsproductiviteit en Arbeidsparticipatie. Samenspraak of tegenspraak? Personeel- en organisatiebeleid als motor voor sociale innovatie in arbeidsorganisaties. Openbare les ter gelegenheid van de benoeming tot lector Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties bij de Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool Utrecht.

Fruytier, B. & W. Brok (2007), Tenure track, een goed instrument voor talentmanagement? Sofokles Sociaal Fonds voor de Kennissector. Den Haag.

1991 - 2000

Fruytier, B. (1998), Werknemersmacht in de arbeidsorganisatie: voorwaarde voor het poldermodel. OSA Publicatie A 164

Fruytier, B & V. Timmerhuis (1995), Mensen in onderzoek. Het mobiliseren van Human Resources in wetenschapsorganisaties. Van Gorcum, Assen. 159 pp.

Fruytier, B. (1994), Organisatieverandering en het probleem van de Baron van Münchhausen. Een systeemtheoretische analyse van de overgang van het Tayloristisch Produktie Concept naar het Nieuwe Produktie Concept. Eburon, Delft.

1981 - 1990

Onderzoeksgroep WEBA: Fr. Pot, J. Christis, B. Fruytier, H. Kommers, J. Middendorp, M. Peeters & S. Vaas (1989), Functieverbetering en organisatie van de arbeid. Welzijn bij de arbeid (WEBA) gelet op de stand van de arbeids- en bedrijfskunde. Uitgave van Directoraat-Generaal van de Arbeid van het Ministerie van SOZAWE, S 71, ’s-Gravenhage.

Bolk, H., A.J. van Duuren, M. van Manen, G. Slagmolen, P. J. Tack, B. Fruytier, K. ten Have & R. Peters (1988), Handboek Flexibele Automatisering. Systematische aanpak bij de invoering en aanschaf van flexibele bewerkingsmachines. COB/SER, ‘s-Gravenhage.

Fruytier, B. (red.) (1988), CNC-machinebedieners, produktie-organisatie & flexibele automatisering. Een onderzoek naar de invoering van CNC-machines in bedrijven en de effekten op flexibiliteit, produktiviteit en produktkwaliteit en kwaliteit van de arbeid. Commissie Ontwikkeling Bedrijven (COB/SER), ‘s-Gravenhage.

Fruytier, B. & F.Valkenburg (1984), Het verschijnsel thuisarbeid. Een methodologisch vooronderzoek. SZ-reeks. Ministerie van SOZAWE, ‘s-Gravenhage.

1976 - 1980

TOA-Groep: J. Christis, H. Dols, H. Doorewaard, B. Fruytier & W. Martens (1980), Techniek, Organisatie en Arbeidsmarkt. Samenvattend rapport. NPAO-publikatie nr. 6, Nijmegen.

Akkermans, T., J.Christis & B.Fruytier (samenstellers) (1976), ‘Belangenstrijd en Bedrijfsbeleid. Waartoe dient medezeggenschap.’ DIC map 61. De Horstink, Amersfoort. 

 

Meer publicaties