KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Conferentiepapers

Hieronder vindt u een selectie van de conferentiepapers die ik heb geschreven.

2011 - 2013

Thunnissen, M., B. Fruytier & P. Boselie (2013), ‘Managing talent in academia: a contextual analyses of universities in the Netherlands using a multi perspective approach’, Paper submitted for the 20th ECER Conference 2013 (sub-theme 22), September 10-13, 2013, Istanbul.

Thunnissen, M., B. Fruytier & P. Boselie (2012), ‘The talent organization: a contextual analyses of universities in the Netherlands using a multi perspective approach’, Paper submitted for the 28th EGOS Colloquium 2012 (sub-theme 36), July 5-7, 2012, Helsinki.

Thunnissen, M., P. Boselie & B. Fruytier (2012), ‘A review of talent management: Infancy or adolescence?’, Paper submitted for 1st EIASM workshop on Talent Management, April 16 & 17, 2012.

2001 - 2010

De Waal, B., Batenburg, R. & B. Fruytier (2010), Metastructuration actions and IS success. The complexity of implementating in a public health organization. Paper for the 16th America Conference of Information Systems. August 12-15, 2010, Peru.

Fruytier, B. (2006), 'Competence management. Some criticisms and an alternative.' Paper for the XVI ISA World Congress of Sociology, Durban, South Africa, 23-29 July 2006.

Offereins, A. & B. Fruytier (2005), ‘Structural convergence or divergence? Culture and structure in Dutch R&D-organizations.’ Paper for the Dutch HRM Network November 2005, theme 8: new forms of work, University of Twente.

Offereins, A. & B. Fruytier (2004), ‘Organizing R&D. Organization Structure and National Culture in an International Environment.’ Paper for the 20th EGOS Colloquium, Slovenia, Ljubljana University, July 1-3 2004.

Fruytier, B. & J. Christis (2002), ‘Stress and alienation in the public sector. A research in the Amsterdam Social Services Department.' Paper for the International Sociological Association XV World Congress of Sociology, Brisbane, July 7-13.

Delsen, L. & B. Fruytier (2002), ‘Het poldermodel is een blijvertje. Balanceren tussen maakbaarheid en marktwerking. De roep om transformatie van het Nederlandse (polder)model.’ Paper voor het WESWA/TVA-Congres 2002, Amsterdam, 13 december 2002.

1991 - 2000

Fruytier, B. (1997), ‘Ervaringen met Human Resource Management in wetenschapsorganisaties en wat dat voor universitaire onderwijsorganisaties zou kunnen betekenen.’ In: Onderwijsmanagement en curriculumontwikkeling. Verslag van de werkconferentie, 31 januari 1996. Universiteit Utrecht, IVLOS.

Fruytier, B. & V. Timmerhuis (1995), ‘Researchers Researched. Mobilising Human Resources in Scientific Research Organizations.’ Paper for the working conference on HRM in R & D-institutions, Zoetermeer, 1995.

Fruytier, B. & V. Timmerhuis (1995), ‘De ontwikkeling van Human Resource Management in universiteiten en onderzoekinstellingen. Het waarom, het wat en het hoe.’ Paper ten behoeve van de Onderwijs Research Dagen 1995, Groningen, 19-21 juni 1995.

Fruytier, B. (1995) ‘Nieuwe mogelijkheden voor kennisnetwerken.’ Paper ten behoeve van het congres Naar een zelfstandige kennismarkt, Rotterdam, 24 mei 1995.

Fruytier, B. (1994), ‘De Ontwikkeling van Personele Competenties in Professionele Organisaties. Een Kwestie van Managen of Mobiliseren? Enige inzichten en ideeën naar aanleiding van het programma 'HRM in onderzoekinstellingen en universitei-ten'. Paper ten behoeve van seminar Management van Professionele Organisaties, De Baak, mei 1994.

Fruytier, B. (1994), ‘Organisatieverandering en het probleem van de Baron van Münchhausen.’ Paper ten behoeve van de Zesde Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen 1994, SISWO, Amsterdam.

Fruytier, B. (1994), ‘Does the end justify the means? Power and participation as mechanisms in the transition process of organisations on their way towards the New Production Concept.’ Paper ten behoeve van de XIIIth World Congress of Sociology, Bielefeld, Germany, July 18th-23rd 1994.

Fruytier, B. (1993), ‘Mobiliteit als aspect van Human Resource Management.’ Paper voor de werkconferentie Hollen of stilstaan? Over mobiliteit van wetenschappers. Rijksuniversiteit Groningen.

Fruytier, B. (1992), ‘Human Resource Management in Anthropocentric Organizations.’ In: Sources of Talent. Proceedings of the Seminar on Human Resources Management in governmental and industrial research. Report on the 12 november 1992 seminar.

1981 - 1990

Oeij, P. & B. Fruytier (1990), ‘Sociotechnische methodiek van werkplekbeschrijving: Theorie, handleiding en beschrijvingsformulieren’. Paper voor de studiedag Eerst organiseren, dan automatiseren, Utrecht, 18 april 1991.

Onderzoeksgroep WEBA: F. Pot, J. Christis, B. Fruytier, H. Kommers, J. Middendorp, M. Peeters & F. Vaas (1990), ‘Outlines of the WEBA-Instrument. A conditional approach for the assessment of the quality of work.’ Paper voor het XII World Congress of Sociology, Madrid, July 1990.

Fruytier, B. (1989), ‘Taylorism of the new production concept? The economic effects of the introduction of CNC machines.’ Paper voor de IFAC conferentie ‘Skill Based Automated Production’ Wenen, 1989.

Fruytier B. & K. ten Have (1989), ‘New technology and the quality of work. The organisational factor’. Paper voor het Zadar Symposium on Work Design in Practice, Zadar, april 1989.

Meer publicaties