KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Presentaties

Hieronder vindt u een selectie van mijn lezingen in de laatste jaren. 

2013

Fruytier, B. (2013), HR leergang, module 2a: Structuur van de universitaire organisatie. Delft, 1 november 2013.

Fruytier, B. (2013), Oogsten en doorgaan met vernieuwen in de zorg. Juist nu. Slotconferentie project Sociale Innovatie. Nieuwegein, 28 juni 2013.

Fruytier, B. (2013), Meerwaarde door arbeid. Naar organisatorische efficiëntie, maatschappelijke verbondenheid en een gezond leefmilieu. Lezing op het NVRD Jaarcongres ‘Meerwaarde 2013’. Amsterdam, 30 mei 2013.
 
2012

Fruytier, B. (2012), Aantrekkelijker Scholen. Boeien en binden van potentiële docenten en eigen personeel. Inleiding voor Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt Utrecht vo/mbo. December 2012.
 
Fruytier, B. (2012), Voorzitter Werkconferentie Koplopers Sociale innovatie in de ouderenzorg. Utrecht, 29 november 2012.

Fruytier, B.. (2012), Voorzitter Werkconferentie Geïnteresseerden Sociale innovatie in de ouderenzorg. Utrecht, 12 december 2012.

Fruytier, B. (2012), Verzorgen module Teamvorming en Integraliteit in het kader van de Masterclass Strategievorming en Organisatieontwikkeling in het publieke domein van de Universiteit Twente. 21 december 2012.
 

2011

Fruytier, B. (2011), Werkdruk in beeld. Instrument voor de inventarisatie
van werkdruk in het HBO
. Inleiding voor directeuren P&O van HBO-instellingen. 11 november 2011

Fruytier, B. (2011), Werkdruk in relatie tot de gewenste productie bij de rechtbanken in Nederland. Lezing voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. 14 oktober 2011.

Fruytier, B. (2011), Werken aan de verhoging van de employability van wetenschappelijk personeel op universiteiten. Lezing voor de Nationale DenkTank. 17 augustus 2011.

Fruytier, B. (2011), Communities of practice. Workshop voor het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. 28 juni 2011.

2010

Fruytier, B. (2010),Het verbinden van kwaliteiten. Referaat over de strategienota van Actiz over de toekomst van de ouderenzorg. 9 maart 2010

Fruytier, B. (2010). Beleid en Beleven. Jongetalentenbeleid op de Nederlandse universiteiten. Lezing voor de decanenconferentie van de KNAW. 7 juni 2010.

2009

Fruytier, B. (2009), Binden en boeien van jonge talenten. Lezing op de VSNU-bijeenkomst Jong Talent. Rotterdam, 10 juni 2009.

Fruytier, B. (2009), De professionalisering van HBO-docenten. Inleiding op de bijeenkomst van de kenniskring van het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties. Hogeschool Utrecht, 11 juni 2009.

2008

Fruytier, B. (2008), Mens + Kennis = Ondernemen. Sociale Innovatie in het MKB. Presentatie op de studiedag van P&A. Hogeschool Utrecht, 21 januari 2008.

Fruytier, B. (2008), Verwarring en transitie. De toekomst van HRM in Nederland. Inleiding op het P&A Congres 2008. Hogeschool Utrecht, 1 april 2008.

Fruytier, B. (2008), Empirisch Onderzoek: van fundamenteel onderzoek tot toegepast onderzoek. Een poging tot verheldering. Lezing op de HU-conferentie Onderzoek aan het HBO, 10 april 2008.

Fruytier, B. (2008), Lectoraat Arbeidsconfiguraties en arbeidsrelaties in een postindustrieel bestel. Lezing voor het LOPA, Landelijk Overleg P&A-opleidingen, 18 april 2008.

Fruytier, B. (2008), De professionalisering van de Hogeschool Utrecht. De bijdrage van personeel- en organisatiebeleid. Lezing op de HU-studiedag: HRM in de Kennisorganisatie, 28 mei 2008.

Fruytier, B. (2008), Gevolgen van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) voor het Hoger Onderwijs. Bijdrage aan Symposium van de Divisie Hoger Onderwijs voor de ORD 2008, 17-19 juni 2008.

Fruytier, B. (2008), Vertrouwen en talentontwikkeling: Wat moet je doen om talent tot ontwikkeling te laten komen? Lezing op de Elsevier Reed Salarisdagen, 18 september 2008.


2007

Fruytier, B. (2007), Weet u hóe u uw mensen boeit? Loon naar werken of werken voor het loon. Lezing op het congres Weet u wat uw mensen boeit? HU en NVP, 4 april 2007.

Fruytier, B. (2007), Kansen voor Tenure Track op de Universiteit Twente. Lezing voor het College van Bestuur, decanen en onderzoekdirecteuren van de Universiteit Twente, 14 juni 2007.

Fruytier, B. (2007), Maatschappelijke trends en de gevolgen voor het werken in de zorg. Lezing voor het Arbeidsmarktsymposium Stag Rijnstreek, 20 juni 2007.

Fruytier, B. (2007), Tenure track: een goed instrument voor talentmanagement? Lezing op de conferentie ‘Het Spoor van Talent’, VSNU, 1 november 2007.

Fruytier, B. (2007), Zelfsturing in werk- en loopbaanontwikkeling: wie is de universitaire wetenschapper? Inleiding op het symposium ‘Wetenschappers tussen ambitie en illusie’. Universiteit Utrecht, 22 november 2007.

Fruytier, B. (2007), Wat kan het HBO leren van de ervaringen met HRM op de Nederlandse universiteiten? Lezing op de Workshop HRM, Hogeschool Utrecht, 23 november 2007.


 

Contact

Wilt u mij uitnodigen voor een presentatie, neem dan contact met mij op.