KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Professionele publicaties

Hieronder vindt u mijn professionele publicaties over onder andere werkdruk, talentmanagement en professionalisering van docenten in het hoger onderwijs.

2011 - 2013

Veltink, P. & B. Fruytier (2013), Thuiszorg kan de bouw inspireren. In: Cobouw digitale editie 1-2-2013.

Fruytier, B. (2012), Werkdruk is een veelkoppig monster. In: GIDS voor Personeelsmanagement, Nr. 1/2, 2012.

Fruytier, B. & M. Thunnissen (2012), Aan talent kleeft een risico. In: GIDS voor Personeelsmanagement, Nr. 11/12, 2012.

Fruytier, B. (2012), Macht en Professionele Ruimte. Column april 2012. In: Intranet Hogeschool Utrecht.

Fruytier, B. (2012), interview ‘Structureel overwerken wordt de norm’. In: Trajectum 12, 15-03-2012.

Noten, H. (2011),  Toezien in de zorg - De macht van angsten en de kracht van vertrouwen. In: S&D, 68 nummer ½ pp 65-75 (bewerking B. Fruytier).

Schijndel, B. van & B. Fruytier (2011), Onderwijskwaliteit en Teamkwaliteit. In: Th@ma. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Management, 2/11.

Thunnissen, M.,B. Fruytier & M. van den Brink (2011), Young and promising. Jongetalenten-beleid op Nederlandse universiteiten. In Th@ma. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Management 1/11: 4-8.

2001 - 2010

Thunnissen, M., B. Fruytier, B. & M. van den Brink (2010), Beleid en beleving: Onderzoek naar jongetalentenbeleid op Nederlandse universiteiten; Samenvatting, conclusies en aanbevelingen,  Stichting SoFoKleS (Radboud Universiteit Nijmegen & Hogeschool Utrecht).

Korver, T., B. Fruytier, P. Biemans & M. Meerman (2010), Professionalisering van wat? Op weg naar een onderzoek over professionalisering van de HBO-docenten. In: Th@ma. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Management, 3/10, 4-10.

Fruytier, B (2009), Professie-professional en de relatie universiteit-hogeschool. Reactie op lezing Schnabel van 27 augustus j.l. : ‘De identiteit van de hbo-professional’. In: Trajectum, blad van de Hogeschool Utrecht, september 2009.

Fruytier, B. & W. Brok (2009), Tenure Track: een goed instrument voor het werven, ontwikkelen en vasthouden van talent op een krappe arbeidsmarkt? In: Tijdschrift voor Methoden, Technieken en Analyses van Personeelsbeleid. II.89/501-514.

Fruytier, B., W. Brok & G. J. Tommel (2008), War of Talents. Universiteiten let op uw zaak. (interne publicatie Radboud Universiteit Nijmegen).

Fruytier, B. & W. Brok (2007), Tenure track trekt internationaal talent aan. In: Sciencequide, 8 mei 2007.

Fruytier, B. & J de Bruijn (2006), ‘Was de internet-zeepbel uniek? De opkomst en ondergang van Sonera als illustratie van het piratenkapitalisme.’ In: Managementsite, 14-02-2006.

Christis J. & B. Fruytier (2005), ‘Een evaluatie van prestatiebeoordeling: op zoek naar een bruikbaar en valide instrument.’ In: Tijdschrift voor Methoden, Technieken en Analyses van Personeelsbeleid, hoofdstuk II.

Fruytier, B. (2003), ‘Competentiemanagement in organisaties van professionals. Een methode ontwikkeld op basis van praktijkonderzoek.’ In: Tijdschrift voor Methoden, Technieken en Analyses van Personeelsbeleid, hoofdstuk II.1.1.6-1, pp. 101-125.

Fruytier, B (2002), ‘Kantoororganisaties en kantoorgebouw. Op zoek naar een fit.’ In: Tijdschrift voor Methoden, Technieken en Analyses van Personeelsbeleid, hoofdstuk 1.6.7.2, pp. 701-733.

Fruytier, B.(2001), 'Ontwikkeling van kennismanagement in organisaties van professionals.' In: Tijdschrift voor Methoden, Technieken en Analyses van Personeelsbeleid, hoofdstuk I.5.2.1-10.

1991 - 2000

Oeij, P, B. Fruytier, M.van Moorsel & C. Vis (2000), ‘Zelfdiagnose-instrument voor oorzaken van werkdruk.’ In: Tijdschrift voor Methoden, Technieken en Analyses van Personeelsbeleid, hoofdstuk I.6.7.6-5.

Moorsel, M. van & B. Fruytier (1999), ‘Meer taken, minder werkdruk. Pilot zelfsturende teams bij Sociale Dienst Amsterdam.’ In: Zeggenschap, jaargang 10, nr. 3.

Fruytier, B. & W. de Lange (1997), ‘De ontwikkeling van kerncompetenties.’ In: Gids voor Personeelsmanagement, 76/3, pp. 47-54.

Fruytier, B. (1996), Veranderingen in arbeidsorganisaties en arbeidsverhoudingen: oude wijn in nieuwe zakken? Een recensie. In: Zeggenschap, nr. 3, 1996, pp. 62-63.

Fruytier, B. (1996), Universiteiten moeten op zoek gaan naar eigen personeelsbeleid. In: Academia, jrg. 1, nr. 1, pp. 18-20.

Fruytier, B. (1995), ‘De risico’s en kansen van de contractuele relatie tussen werkgever en werknemer. Een analytische vergelijking tussen organisaties met het Tayloristisch Produktie Concept en organisaties met het Nieuwe Produktie Concept’. In: NVA-berichten. Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor het onderzoek van arbeidsverhoudingen, jrg. 9, nr. 2, pp. 19-46.

Fruytier, B. & V. Timmerhuis (1995), ‘Mobiliteit in professionele organisaties.’ In: Handboek Loopbaanstrategie, afl. 5, Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.

Timmerhuis V., B. Fruytier & L. Hoogerwerf (1994), ‘Van autonomie naar zelfsturing. Voorwaarden voor human resource mobilisation.’ In: B. Fruytier & J. van Vonderen (red.), “Thema personeelsbeleid”. In: Th@ma, Tijdschrift voor Hoger onderwijs & Management, nr. 4, 1994.

1981 - 1990

Fruytier, B. (1988), ‘Taakbelasting en Schoolorganisatie.’ In: De Rector. Periodiek van de algemene vereniging van schoolleiders in het voortgezet onderwijs, nr. 4, 1988.

Fruytier, B. (1982), ‘Humanisering van de Arbeid een ingrijpende verandering.’ In: SMO-Berichten, nr.3, 1982.

 

Meer publicaties