KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Wetenschappelijke publicaties

Hieronder vindt u mijn wetenschappelijke publicaties over onder andere talentmanagement, organisatieverandering en arbeidsparticipatie.

2015

Howaldt, J., P.R.A. Oeij, S. Dhondt & B. Fruytier (2015). 'Workplace innovation and social innovation: an introduction'. In: World Review of Entrepreneurship , Management and Sust. Development, Vol. 12, No. 1, 2016. DOI http://dx.doi.org/10.1504/WREMSD.2016.073433

2011 - 2013

Thunnissen M., P. Boselie & B. Fruytier (2013), ‘Talent management and the relevance of context: Towards a pluralistic approach’. In: Human Resource Management Review, May 29 2013.

Thunnissen, M., P. Boselie & B. Fruytier (2013), ‘A review of talent management: infancy or adolescence?’ In: The International Journal of Human Resource Management, April 14, 2013.

Hendriks, P. & B. Fruytier (2012), ‘Ordering Disorders. Linking organization design and knowledge integration’. In: Knowledge Management Research & Practice.

Waal, B. de, R. Batenburg & B. Fruytier (2012), ‘Metastructuration actions of Management: Critical for Stakeholder intervention in IS/IT Implementation’. In: International Journal of Healthcare Technology and Management journal (IJHTM), Vol. 13, No. 4, 2012.

Gründemann R. & B. Fruytier (2012), ‘Participation of the lower educated in the Netherlands’. In: Eijken J van, Ewijk, H van, Staatsen H (red). A good society is more than just a private affair. Citizenship based social work in practice. Studies in Comparative Social Pedagogies and International Social Work and Social Policy, Vol. XXI, p. 156-167.

Brink, M. van den, B. Fruytier & M. Thunnissen (2012), ‘Talent management in academia: performance systems and HRM policies’. In: Human Resource Management Journal.
 
Waal, B. de, R. Batenburg & B. Fruytier (2012), ‘Metastructuration actions of Management: Critical for Stakeholder intervention in IS/IT Implementations’. In: International Journal of Healthcare Technology and Management journal (IJHTM). Vol. 13, No. 4, 2012.

Fruytier, B. (2011), Ulbo de Sitter en de sociale dimensie van het organisatieveranderingsproces. In: M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie 2011/2 73-86.

2001 - 2010

Christis, J. & B. Fruytier (2006), ‘Competentiemanagement: een kritiek en een alternatief’. In Tijdschrift voor HRM, nr. 4, 2006.

Offereins, A. & B. Fruytier (2006), ‘Organising R&D in Globalised Context: Convergence or Divergence? The Relative Influence of Dutch and Foreign Cultures on the Organisational Structure of R&D in Multinational Corporations.’ In: Management Revue, volume 17, issue 4.

Fruytier, B. (2006), Marsden ‘De employment relatie, vermogens van een organisatie en de theorie van de arbeidsorganisatie’. Vertaling en interpretatie. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

Hendriks P.H.J. & B. Fruytier, (Draft version) Knowledge work and organization structure.

1991 - 2000

Fruytier, B. (1999), 'Een Nederlands mirakel. Beleidsleren in de verzorgingsstaat. Een boekbespreking.' In: Tijdschrift voor HRM, nr. 3, 1999, pp. 97-101.

Fruytier, B. (1999), ‘De ontwikkelingen van de collectieve arbeidsverhoudingen in Nederland. Een analyse vanuit de veranderingen in de arbeidsorganisaties.’ In: Tijdschrift voor HRM, nr. 1, 1999.

Fruytier, B. & A. Klomps (1999), ‘Employability. De zoveelste management-mode of structurele verandering?’ In: Comenius, nr. 2, 1999.

Fruytier B. & J. Paauwe (1996), Ten geleide van het themanummer ‘Competentieontwikkeling in kennisintensieve organisaties’. In: M&O, Tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, nr. 50, november/december 1996, pp. 419-423.

Fruytier, B. & V. Timmerhuis (1996), ‘Mensen in onderzoek. Het mobiliseren van Human Resources in wetenschapsorganisaties.’ In: M&O. Tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, nr. 50, november/december 1996, pp. 424-449.

Fruytier, B. (1996), ‘Organisational change and the theory of autopoietic systems.’ In: Economic and Industrial Democracy. An International Journal. Vol 17, pp. 327-357.

1980 - 1990

Onderzoeksgroep WEBA: F. Pot, J. Christis, B. Fruytier, H. Kommers, J. Middendorp, M. Peeters & S. Vaas (1989), ‘Functieverbetering en Arbowet’. In: Gedrag en Organisatie, jrg. 2, nr. 4/5, 1989.

Fruytier, B. & K. ten Have (1989), ‘De arbeidsprocesbenadering voorbij. Analyse van het arbeidsprocesdebat in Nederland.’ In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg. 5, nr.3, 1989. 

Fruytier, B. (1988), ‘Taylorisme of het nieuwe produktie-concept ?’ De ekonomische effekten van de invoering van CNC-machines. In: Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, nr. 4, december 1988.

Fruytier, B. (1988), ‘De resultaten van 18 gevalsstudies in het OTO-onderzoek. Over weerbare en kwetsbare scholen.’ in: MESO. Tijdschrift voor Schoolorganisatie en Onderwijsmanagement, nr. 1, 1988.

Have, K. ten & B. Fruytier (1987), ‘De invoering van flexibele bewerkingsmachines in produktieorganisaties’. In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg. 3, nr. 1, 1987.

Fruytier, B. (1986), ‘Het einde van de humanisering? Kwaliteit van de arbeid in de jaren ‘80.’ In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg. 2, nr. 4, 1986.

TOA-groep: J. Christis, H. Dols, H. Doorewaard, B. Fruytier & W. Martens (1980), ‘De maatschappelijke bepaaldheid van techniek en organisatie.’ in: Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, jrg. 3, nr. 4, 1980.
 

Meer publicaties